Geplaatst onder Blogs

Wat is fijnstof?

Deze veelvoorkomende huishoudelijke vervuiler is in hoge concentraties te vinden in veel huizen

Door Johnathan Orellana

Bijgewerkt op:

pollendeeltjes

Of je het je nu realiseert of niet, je hebt elke dag te maken met fijnstof. Het is afkomstig van verschillende bronnen, waaronder auto's die op gas rijden, fabrieken en andere industriële bronnen. Wanneer zwevende deeltjes hoge concentraties bereiken, zie je waas of rook die wolken je zichtbaarheid. Fijnstof kun je ook binnenshuis aantreffen, maar binnenluchtkwaliteit monitoren kan worden gebruikt om dit onder controle te houden.

Omdat deze deeltjes zo klein zijn, kun je ze gemakkelijk inademen. Hoge concentraties zijn gevaarlijk en kunnen je gezondheid negatief beïnvloeden. Lees verder om beter te begrijpen wat het is en hoe je jezelf kunt beschermen.

Wat is fijnstof?

Zwevende deeltjes (PM) bestaan uit kleine vloeibare en vaste deeltjes. Deze deeltjes zijn zuren, metalen, organische chemicaliën en vuil of stof. De diameter kan variëren van 2,5 tot 10 micrometer.

Er zijn drie soorten fijnstof:

PM10: inhaleerbare deeltjes met een diameter van 10 micrometer of minder.

PM2.5: fijne inhaleerbare deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer of minder.

PM1: Zeer fijne inhaleerbare deeltjes met een diameter van 1 micrometer of minder, zoals stof, verbrandingsdeeltjes, bacteriën en virussen. PM1 wordt steeds meer een belangrijke metriek, nog meer tijdens COVID-19.

Fijne inhaleerbare deeltjes zijn niet zichtbaar met het blote oog, maar het is mogelijk om inhaleerbare deeltjes (PM10) te zien wanneer ze in een klein gebied met een hoge dichtheid samenklonteren.

Ongeacht het type bestaan er talrijke bronnen, zoals branden, bouwterreinen en onverharde wegen. Van de verschillende bronnen dragen elektriciteitscentrales, industriële fabrieken en auto's het meeste bij aan luchtvervuiling en produceren ze de grootste hoeveelheden.

Hoewel stofdeeltjes meestal buiten worden aangetroffen, kunnen ze ook binnenshuis worden aangetroffen. Binnenshuis kan het aantal deeltjes in de lucht toenemen door verbrandingsactiviteiten zoals koken of het verbranden van hout in de open haard.  

Waarom is fijnstof gevaarlijk?

Omdat fijnstof veel voorkomt in industriële steden, is het een veelvoorkomend gezondheidsrisico dat gevaarlijk kan zijn, afhankelijk van de luchtvervuilingsniveaus in je omgeving. Omdat deze deeltjes klein en meestal niet zichtbaar zijn, vormt het inademen ervan een groot gezondheidsrisico, vooral voor kinderen, oudere volwassenen en mensen met reeds bestaande ademhalings- of cardiovasculaire problemen.

PM10, PM2,5 en PM1 kunnen allemaal worden ingeademd, maar de kleinste deeltjes (PM2,5 en PM1) vormen het grootste risico voor je gezondheid. Deze deeltjes zijn klein genoeg om diep in de longen te komen en mogelijk in de bloedsomloop.

Enkele veel voorkomende symptomen van inademing zijn:

  • Moeite met ademhalen
  • Long- en keelirritatie
  • Oogirritatie
  • Pijn op de borst

Deze symptomen kunnen verergeren als je lijdt aan een reeds bestaande gezondheidstoestand. Als je een van deze symptomen voelt, ga dan binnenshuis om schonere lucht in te ademen en rust tot de symptomen verdwijnen.

een masker dragen

Hoe kan ik mijn blootstelling aan fijnstof verminderen?

Een slechte luchtkwaliteit kan je dwingen om actie te ondernemen om je gezondheid niet in gevaar te brengen. Er zijn een paar verschillende strategieën die je kunt gebruiken.

  • Binnen blijven: De eenvoudigste manier om fijnstof te vermijden is door meer tijd binnenshuis door te brengen. Dit vormt een barrière tussen jou en de bron.
  • Vermijd drukke wegen: Omdat auto's een grote bijdrage leveren aan luchtvervuiling, zal het vermijden van drukke wegen en snelwegen je blootstelling tijdens je dagelijkse woon-werkverkeer sterk verminderen.
  • Draag een masker: Als je gebieden met veel luchtvervuiling niet kunt vermijden, gebruik dan PM2.5-maskers om jezelf te beschermen tegen kleine inhaleerbare deeltjes.

Probeer een van deze strategieën om jezelf te beschermen.

awair element binnenluchtkwaliteitsmonitor

Hoe kan ik zwevende deeltjes controleren?

De beste online tool voor het monitoren van fijnstof is de luchtkwaliteitsindex (AQI) van de EPA. Deze gereedschap meet de luchtkwaliteit in jouw omgeving. Het enige wat je hoeft te doen om de luchtkwaliteit in jouw omgeving te controleren, is je postcode, stad en/of staat opgeven.

Een persoonlijk weerstation is een andere effectieve manier om fijnstof te monitoren. Deze apparaten geven alle informatie die je nodig hebt over de weersomstandigheden, zoals PM-niveaus, luchtvochtigheid, windsnelheid, enz.

Als je op zoek bent naar een binnenluchtkwaliteitsmonitoris je beste optie de Awair Element. Dit apparaat rapporteert PM2.5, vochtigheid, CO2 en VOC's in je huis en houdt ook veranderingen in de luchtkwaliteit in de loop van de tijd bij.

Een ander geweldig apparaat om fijnstof in je huis te controleren is de AirThings Wave Plus. In tegenstelling tot de Awair Element is dit apparaat een bekroonde monitor die het volgende detecteert radonEen radioactief gas dat soms in huizen wordt aangetroffen. Bovendien levert de AirThings Wave Plus gegevens over pollenniveaus rechtstreeks aan je telefoon via de Airthings app.

Inpakken

Hoewel fijnstof gevaarlijk is, zijn er talloze manieren om het te controleren en jezelf te beschermen. Je komt het misschien regelmatig tegen, maar dat betekent niet dat het je leven negatief hoeft te beïnvloeden.

Een luchtkwaliteitsmonitor in je huis zorgt voor gemoedsrust en zorgt ervoor dat de niveaus op peil blijven. Met een zorgvuldige voorbereiding kun je de blootstelling beperken en gezonder leven.

Logo van The Weather Station Experts

Johnathan Orellana

Johnathan is The Weather Station Experts 'resident "explainer in chief," het schrijven van veel van onze educatieve en how-to artikelen. Hij heeft freelance schrijven voor de afgelopen twee jaar, gespecialiseerd in digitale marketing en algemene marketing tips.