airthings wave plus inomhusluftkvalitetsmätare för hemmet

Hur mätare för inomhusluftkvalitet kan förbättra din hälsa

Även om luftkvaliteten utomhus får all uppmärksamhet är det också viktigt att övervaka luftkvaliteten inomhus. Föroreningar inomhus utgör en hälsorisk om de inte övervakas ordentligt. Tack och lov finns det luftkvalitetsmätare för inomhusluft som ger all information du behöver för att upptäcka dålig luftkvalitet.