Geschiedenis van thermometers: van Galileo tot heden

Geschreven door TWSE legt uit

op

Galileo-thermometer met blauwe lucht en wolken op de achtergrond.

De geschiedenis van thermometers is een boeiende reis die eeuwen beslaat en de bijdragen van briljante geesten en wetenschappelijke pioniers omvat. Van de baanbrekende ontdekkingen van Galileo Galilei aan het einde van de 16e eeuw tot de moderne thermometers waar we vandaag de dag op vertrouwen: de evolutie van temperatuurmeting is een fascinerende samensmelting...

Galileo Galilei, een Italiaanse natuurkundige, wiskundige en astronoom, speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van thermometers. Zijn revolutionaire werk op het gebied van drijfvermogen en het samenspel tussen dichtheid en temperatuur legde de basis voor de thermometer die zijn naam draagt.

Hoewel Galileo de thermometer niet vervaardigde, maakten zijn baanbrekende inzichten en experimenten in de 17e eeuw de weg vrij voor ervaren handwerkslieden om deze opmerkelijke temperatuurmeter tot leven te brengen. In deze blogpost verkennen we de rijke evolutie van thermometers en verdiepen we ons in de verhalen en ontwikkelingen die dit essentiële instrument hebben gevormd.

Infografiek

We hebben de onderstaande informatie samengevat in een gemakkelijk te begrijpen infographic voor onze abonnees. Om prestatieredenen wordt op deze pagina een afbeelding van lagere kwaliteit weergegeven. Om de afbeelding op volledige grootte op uw computer op te slaan, klikt u op de knop ‘downloaden’ onder de infographic.

Wie heeft de thermometer uitgevonden?

De oorsprong van de thermometer kan worden toegeschreven aan verschillende personen door de geschiedenis heen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van luchttemperatuurmetingen, waaronder Reiger van Alexandrië, Galileo Galilei, en Anders Celsius, om er een paar te noemen.

Het vroegste gedocumenteerde onderzoek naar thermometrie is terug te voeren op de oude Griekse wetenschapper Heron van Alexandrië in de eerste eeuw na Christus. Het conceptuele apparaat van Heron was gebaseerd op de uitzetting en samentrekking van lucht om temperatuurveranderingen aan te geven, maar Heron heeft nooit een werkend prototype gemaakt.

De Italiaanse uitvinder Galileo Galilei wordt echter vaak gecrediteerd voor het creëren van het eerste werk thermoscoop in de 16e eeuw. De thermoscoop van Galileo maakte gebruik van de uitzetting en samentrekking van een vloeistof, meestal alcohol of water, om temperatuurschommelingen in de lucht te meten.

In de 18e eeuw introduceerde de Zweedse astronoom Anders Celsius de Celsius-schaal, die tegenwoordig wordt gebruikt als onderdeel van het metrische systeem. Zijn innovatie zorgde voor een gestandaardiseerd systeem voor het meten van temperaturen, wat leidde tot de wijdverbreide acceptatie van de thermometer als een cruciaal wetenschappelijk instrument. Daniël Fahrenheit creëerde een vergelijkbare schaal, die in de VS wordt gebruikt.

Wie is Santorio Santorio?

Santorio Santorio was een Italiaanse arts en wetenschapper die belangrijke bijdragen heeft geleverd op het gebied van thermometrie. Santorio is vooral bekend vanwege zijn baanbrekende werk in de 17e eeuw op het gebied van de ontwikkeling en verbetering van de thermoscoop, naar aanleiding van het eerste werk van Galileo.

Welke materialen werden gebruikt in vroege thermometers?

Vroege thermometers waren eenvoudige maar effectieve apparaten. Ze bestonden uit een glazen buis gevuld met een vloeistof, meestal kwik of alcohol. Thermometers werden gemaakt met glas als buis en kwik of alcohol. Deze materialen zijn gekozen vanwege de manier waarop ze reageren op veranderingen in de temperatuur van de container die de vloeistof bevat.

Voor de buis werd glas gebruikt vanwege het vermogen om grote temperatuurschommelingen te weerstaan zonder te breken, en om de vloeistof erin gemakkelijk te kunnen observeren. Kwik of alcohol werd gebruikt vanwege de hoge concentratie thermische expansiecoëfficiëntIn gewoon Engels veroorzaken temperatuurveranderingen aanzienlijke uitzetting en samentrekking van de vloeistof. Deze eigenschap maakte een nauwkeurige meting van temperatuurvariaties mogelijk.

Deze vloeistoffen dragen op efficiënte wijze warmte over van het omringende glas, zetten uit of krimpen in en worden gemeten met behulp van een schaal. Afhankelijk van het gewenste temperatuurbereik en de nauwkeurigheid werden verschillende materialen gebruikt.

Het is belangrijk op te merken dat de materiaalkeuze bij vroege thermometers gebaseerd was op de beschikbare kennis en middelen. Tegenwoordig hebben meer geavanceerde materialen en technologieën geleid tot de ontwikkeling van digitale thermometers en andere nauwkeurige temperatuurmeetinstrumenten.

Wat werd er vóór kwik in thermometers gebruikt?

Vóór kwik werd alcohol (meer specifiek cognac) vaak gebruikt in thermometers. Alcoholthermometers werden uitgevonden in de 18e eeuw en werden op grote schaal gebruikt tot de introductie van kwikthermometers.

In tegenstelling tot kwik, dat een metaal is, is alcohol een vloeistof. Hoewel drank een vroege optie was, werd deze vervangen door ethanol- of ethylalcoholthermometers omdat deze reactiever is op temperatuurveranderingen. Alcoholthermometers werken volgens het principe dat naarmate de temperatuur stijgt, de alcohol uitzet in de smalle buis van de thermometer.

Alcoholthermometers hebben echter hun beperkingen. Ze zijn niet geschikt voor het meten van extreem hoge temperaturen, omdat alcohol een lager kookpunt heeft dan kwik. Bovendien is alcohol gevoeliger voor verdamping, wat na verloop van tijd de nauwkeurigheid van de thermometer kan beïnvloeden.

Met technologische vooruitgang en de ontdekking van de eigenschappen van kwik vervingen kwikthermometers uiteindelijk alcoholthermometers vanwege hun bredere temperatuurbereik en grotere stabiliteit.

Vanwege milieuoverwegingen zijn kwikthermometers echter in veel toepassingen uitgefaseerd en vervangen door digitale thermometers of andere veiligere alternatieven.

Wat wordt er nu in thermometers gebruikt in plaats van kwik?

In moderne thermometers is kwik grotendeels vervangen door andere stoffen, zoals alcohol of digitale sensoren. Dit komt door bezorgdheid over de toxiciteit en de gevolgen voor het milieu. Op alcohol gebaseerde thermometers worden vaak gebruikt in huishoudelijke toepassingen, terwijl digitale thermometers elektronische sensoren gebruiken om de temperatuur te meten. Deze ontwikkelingen hebben thermometers veiliger, nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker gemaakt.

realfeel temperatuur

Welke schalen worden gebruikt om de temperatuur te meten?

Er worden verschillende schalen gebruikt om de temperatuur te meten, waarvan de meest gebruikte schalen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F) zijn. De schaal van Celsius is gebaseerd op de vries- en kookpunten van water, waarbij 0°C het vriespunt vertegenwoordigt en 100°C het kookpunt op zeeniveau.

De Fahrenheit-schaal wordt daarentegen veel gebruikt in de Verenigde Staten en is ook gebaseerd op de vries- en kookpunten van water, waarbij 32°F het vriespunt vertegenwoordigt en 212°F het kookpunt op zeeniveau.

Een andere is de Kelvin (K)-schaal, die is gebaseerd op het absolute nulpunt, het punt waarop alle moleculaire beweging ophoudt. De Kelvin-schaal wordt vaak gebruikt in wetenschappelijke en technische toepassingen.

Wat is de geschiedenis van de elektronische thermometer?

De geschiedenis van de elektronische thermometer gaat tientallen jaren terug. Begin jaren zestig begonnen wetenschappers en ingenieurs manieren te onderzoeken om de temperatuur te meten met behulp van elektronische componenten in plaats van traditionele kwik- of alcoholthermometers.

Gedurende deze tijd maakten ontwikkelingen in de halfgeleidertechnologie de ontwikkeling mogelijk van kleine en nauwkeurige temperatuursensoren. Deze sensoren, ook wel thermistors genoemd, zijn afhankelijk van veranderingen in de elektrische weerstand om de temperatuur te meten. Ze waren de vroegste vorm van elektronische thermometers en werden veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en industriële toepassingen.

In de jaren tachtig zorgde de uitvinding van de geïntegreerde schakeling voor aanzienlijke verbeteringen in elektronische thermometers. Deze nieuwe apparaten, vaak digitale thermometers genoemd, gebruikten digitale displays om nauwkeurige temperatuurmetingen te geven. Ze waren handiger en gebruiksvriendelijker vergeleken met hun analoge tegenhangers.

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelde, werden elektronische thermometers geavanceerder en veelzijdiger. De afgelopen jaren hebben we de opkomst gezien van infraroodthermometers, die infraroodstraling gebruiken om de temperatuur te meten zonder contact te maken met een voorwerp of persoon. Deze apparaten worden vaak gebruikt voor medische doeleinden, zoals het meten van de lichaamstemperatuur.

Smartphone met Govee-app voor temperatuur-vochtigheidsmonitor.

Hoe werkt een Galileo-thermometer?

Galileo Galilei was een pionier op het gebied van het drijfvermogen, dat stelt dat het drijfvermogen van een object correleert met de dichtheid ervan ten opzichte van de omringende vloeistof. Simpel gezegd gaat het bij drijfvermogen om de manier waarop een object in een vloeistof drijft of zinkt. Dit krachtige inzicht vormde de basis voor de Galileo-thermometer.

Aan de basis van deze thermometers ligt een eenvoudig idee, zoals een dans van de natuurkunde in vloeibare vorm. Met elegant vervaardigde glazen bollen, elk gevuld met een ander gekleurde vloeistof tot een precieze dichtheid, stijgen of dalen ze als de omgevingstemperatuur verandert.

Terwijl wij ze bellen Galileo-thermometers tegenwoordig hebben deze apparaten een naam: een thermoscoop.

De charmes van de Galileo-thermometer liggen niet alleen in zijn functionele genialiteit, maar ook in zijn prachtige visuele aantrekkingskracht. Die glazen bollen die erin zweven? Ze zijn zorgvuldig gevuld met gekleurde vloeistoffen, elk gekalibreerd om op verschillende temperaturen te reageren.

De glazen belletjes in een Galileo-thermometer zijn meer dan alleen een vleugje esthetische charme; ze vormen de kern van zijn magie voor het lezen van temperaturen. Hoe eenvoudig ze er ook uitzien, deze bollen zijn zorgvuldig vervaardigd om een wetenschappelijk doel te dienen.

Elke bel is gevuld met een gekleurde vloeistof en bevestigd aan een specifiek metalen plaatje dat de temperatuur aangeeft. Naarmate de omgevingstemperatuur rond de thermometer verandert, past de dichtheid van de vloeistof in deze belletjes zich dienovereenkomstig aan.

Hoe zorgen dichtheidsveranderingen ervoor dat de bellen bewegen? Het is verbonden met de principes van drijfvermogen, zoals gedefinieerd door Archimedes. Wanneer de dichtheid van een bel kleiner is dan die van de omringende vloeistof, stuwt het drijfvermogen deze naar boven. Omgekeerd, als de dichtheid van een bel groter wordt, overwint de zwaartekracht het drijfvermogen en zinkt de bel. Het is dit delicate evenwicht dat de Galileo-thermometer exploiteert.

Als je een Galileo-thermometer leest, zie je deze natuurkundige concepten in actie. Elke zwevende of zinkende bel vertegenwoordigt een specifiek temperatuurbereik, en de laagste zwevende bol toont de huidige omgevingstemperatuur.

Galileo-thermometer met blauwe lucht en wolken op de achtergrond.

Van Galileo tot de moderne thermometer

Door de jaren heen heeft de bescheiden Galileo-thermometer de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van moderne thermometers waar we vandaag de dag op vertrouwen. Terwijl Galileo-thermometers waren een doorbraak in hun tijd, vooruitgang in technologie en wetenschappelijk inzicht hebben geleid tot de creatie van nauwkeurigere en efficiëntere temperatuurmeetapparatuur.

Een belangrijke vooruitgang in de thermometertechnologie was de uitvinding van de kwik-in-glas-thermometer in het begin van de 18e eeuw. Deze innovatie verving het gebruik van water en lucht Galileo-thermometers met kwik, wat nauwkeurigere temperatuurmetingen opleverde. De kwikthermometer werd al snel de standaard voor het meten van temperatuur en werd eeuwenlang veel gebruikt.

Bezorgdheid over de toxiciteit van kwik leidde echter tot de ontwikkeling van alternatieve thermometerontwerpen. Aan het einde van de 20e eeuw kwamen digitale thermometers naar voren als een populaire keuze. Deze thermometers maken gebruik van elektronische sensoren om de temperatuur te meten en de meetwaarden digitaal weer te geven. Ze bieden snelle en nauwkeurige resultaten, waardoor ze geschikt zijn voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.

Een andere belangrijke ontwikkeling in moderne thermometers is de infraroodthermometer. In plaats van direct contact met het te meten object, gebruiken deze thermometers infraroodstraling om de temperatuur te bepalen. Ze worden vaak gebruikt in medische omgevingen, waardoor niet-invasieve temperatuurmetingen mogelijk zijn.

De afgelopen jaren hebben ook slimme thermometers aan populariteit gewonnen. Deze thermometers kunnen via Bluetooth of Wi-Fi verbinding maken met smartphones of andere apparaten, waardoor gebruikers temperatuurmetingen in de loop van de tijd kunnen volgen en bewaken. Ze worden vaak geleverd met extra functies, zoals koortswaarschuwingen en gegevensanalyse, waardoor ze waardevolle hulpmiddelen zijn voor zowel professionals in de gezondheidszorg als individuen.

Van thermoscoop tot thermometer

Kortom, de geschiedenis van thermometers is een fascinerende reis die eeuwen beslaat en de bijdragen van talrijke wetenschappelijke pioniers omvat. Van de oude thermoscoop tot de baanbrekende ontdekkingen van Galileo, en van de uitvinding van de kwik-in-glas-thermometer tot de moderne digitale en infraroodthermometers, temperatuurmetingen hebben zich aanzienlijk ontwikkeld.

Het gebruik van materialen zoals glas en vloeistoffen zoals kwik of alcohol in vroege thermometers legde de basis voor ons begrip van temperatuurvariaties. Bezorgdheid over toxiciteit en gevolgen voor het milieu hebben echter geleid tot de ontwikkeling van veiliger alternatieven, zoals op alcohol gebaseerde thermometers en digitale sensoren.

De schalen van Celsius en Fahrenheit zijn de meest gebruikte schalen voor het meten van temperatuur, waarbij de schaal van Kelvin wordt gebruikt in wetenschappelijke en technische toepassingen. Deze weegschalen bieden gestandaardiseerde systemen voor temperatuurmeting, waardoor nauwkeurige en consistente metingen mogelijk zijn.

De uitvinding van elektronische thermometers bracht een revolutie teweeg in de temperatuurmeting en bood grotere nauwkeurigheid, gemak en veelzijdigheid. Van thermistors tot digitale thermometers en infraroodthermometers: elektronische apparaten zijn op verschillende gebieden essentiële hulpmiddelen geworden.

De Galileo-thermometer, met zijn elegante ontwerp en gebruik van drijfvermogenprincipes, herinnert aan het harmonieuze huwelijk tussen wetenschap en kunst. Het vertegenwoordigt de rijke geschiedenis en evolutie van temperatuurmetingen en spreekt tot de verbeelding van zowel weerliefhebbers als de gemiddelde lezer.

Als we naar de toekomst kijken, blijven technologische ontwikkelingen de wereld van thermometers vormgeven. Slimme thermometers met connectiviteitsfuncties en geavanceerde mogelijkheden voor gegevensanalyse worden steeds populairder en bieden waardevolle inzichten en gemak.

Of het nu de iconische Galileo-thermometer is of de nieuwste digitale of infraroodthermometer, deze apparaten spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven, van het monitoren van onze gezondheid tot het begrijpen van het weer. De geschiedenis van thermometers is een bewijs van menselijke nieuwsgierigheid, innovatie en het voortdurende streven naar kennis.

Logo van The Weather Station Experts

TWSE legt uit

Artikelen geschreven door The Weather Station Experts medewerkers om zelfs de meest complexe weer onderwerpen te begrijpen.

Waarom u onze beoordelingen kunt vertrouwen

We hebben ervaring met alle producten en bedrijven die we hier aanbevelen op TWSE. Onze review medewerkers omvatten gediplomeerde meteorologen en wetenschapperswaarvan sommigen de producten die ze beoordelen al jaren in hun bezit hebben. Onze medewerkers beoordelen al meer dan tien jaar weerapparatuur voor thuis, zowel op TWSE als elders.

Hoe we testen

Een weerstation of gadget moet hoog scoren in onze scoringscijfers op verschillende belangrijke gebieden, waaronder nauwkeurigheid, waarde, duurzaamheid, gebruiksgemak en functieset. We accepteren producten ter beoordeling, maar we accepteren geen compensatie in ruil voor een positieve beoordeling.

Affiliate openbaarmaking

The Weather Station Experts neemt deel aan affiliate programma's waaronder Amazon Associates. We kunnen een commissie ontvangen van het klikken op links op onze site.

Plaats een reactie